Ακολουθούν τρία παραδείγματα βιογραφικών, ένα που αναφέρεται σε ηλεκτρολόγο, ένα σε τελειόφοιτο marketing και ένα σε απόφοιτο μεταπτυχιακού προγράμματος διοίκησης επιχειρήσεων. Αν θέλετε να φτιάξουμε ή να βελτιώσουμε και το δικό σας, επικοινωνήστε μαζί μας.