Οι τρεις ερωτήσεις που θα σας απευθύνουν πιθανότατα στη συνέντευξη είναι:

Γιατί θα θέλατε να εργαστείτε στη συγκεκριμένη θέση;

Γιατί προτιμήσατε την εταιρία μας;

Γιατί να πάρουμε εσάς και όχι κάποιον άλλο υποψήφιο;

 

Στην τελευταία ερώτηση δεν απαντάτε με τα αυτονόητα, ότι έχετε πτυχίο ή ή οποιοδήποτε άλλο προαπαιτούμενο της θέσης που θα έχουν και οι άλλοι υποψήφιοι, αλλά κάτι που σας ξεχωρίζει θετικά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Στη συγκεκριμένη ερώτηση μάλιστα θα λέγαμε ότι επιβάλλεται να αναφέρετε παραδείγματα από τη ζωή σας και την μέχρι σήμερα επαγγελματική σας εμπειρία.

Άλλες ερωτήσεις που ενδεχομένως σας κάνουν είναι:

- Τι γνωρίζετε για την εταιρία μας;

- Για ποιο λόγο αποχωρήσατε / θέλετε να αποχωρήσετε από την πιο πρόσφατη εργασία σας;

- Τι θα σας έκανε να παραιτηθείτε;

- Περιγράψτε μας το ιδανικό περιβάλλον εργασίας.

- Τι σας δίνει κίνητρο να αποδίδεται καλύτερα στη δουλειά σας;

- Μπορείτε να μας αναφέρετε τρία προτερήματα και τρία ελαττώματά σας;

- Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 5 χρόνια από σήμερα;

- Προτιμάτε να εργάζεστε σε ομάδες ή μόνος σας;

- Μπορείτε να εργάζεστε υπό πίεση; Δώστε μας ένα παράδειγμα.

- Με τι μισθό θα ήσασταν ευχαριστημένος;

- Πώς θα σας χαρακτήριζαν οι προηγούμενοι συνεργάτες σας;

- Προτιμάτε να είστε ηγέτης της προσπάθειας ή να ακολουθείτε;

- Πώς κινηθήκατε μέχρι σήμερα στην αγορά εργασίας;

Υπάρχουν και ερωτήσεις στις οποίες παρουσιάζεται ένα υποθετικό γεγονός που ενδεχομένως αντιμετωπίσετε στη θέση που κάνατε αίτηση, και καλείστε να απαντήσετε τι θα κάνατε στην περίπτωση αυτή. Το βασικό σε τέτοιες ερωτήσεις είναι να είστε συγκεντρωμένοι και να προσέξετε να αφομοιώσετε όλα τα δεδομένα.