Μετά το πέρας της συνέντευξης δε χρειάζεται να κάνετε κάτι. Ίσως αν περάσουν 15-20 μέρες χωρίς κάποια απάντηση να καλέσετε για να ρωτήσετε αν υπάρχει κάποιο νέο. Προσέξτε όμως: εφόσον δε μπορείτε πλέον να επηρεάσετε το αποτέλεσμα της συνέντευξης, μην αφιερώσετε αυτές τις 15-20 μέρες να αναρωτιέστε μόνο αν σας πάρουν ή όχι. Κάντε κινήσεις και σε άλλες εταιρίες, διότι αν σας απορρίψουν από τη συγκεκριμένη και αρχίσετε πάλι από το μηδέν, θα έχετε χάσει 20 πολύτιμες μέρες για την προσπάθειά σας να βρείτε δουλειά.