Η συνέντευξη είναι μία διαδικασία κατά την οποία οι υπεύθυνοι προσλήψεων ή εργοδότες θέλουν να διαπιστώσουν κατά πόσο θέλετε τη συγκεκριμένη θέση, κατά πόσο μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις της και κατά πόσο ταιριάζετε με την κουλτούρα της επιχείρησης.

 
Προσέξτε: Το βασικό στα παραπάνω δεν είναι μόνο
το πόσο ικανός είστε ή πόσες δεξιότητες έχετε,
αλλά κατά πόσο 
ταιριάζουν τα παραπάνω με όσα ζητάει η εταιρία και η θέση!