Το ενδεχόμενο να μην έχετε καταφέρει για αρκετό διάστημα να βρείτε δουλειά, σας καθιστά λιγότερο ελκυστικό στην αγορά εργασίας σε σχέση με κάποιον που ήδη εργάζεται ή είναι μικρό χρονικό διάστημα άνεργος. Αυτό συμβαίνει και διότι θεωρητικά κάποιες γνώσεις και δεξιότητές σας απαξιώνονται με το πέρασμα του χρόνου, και διότι το γεγονός ότι δε σας έχουν επιλέξει για μεγάλο διάστημα αποτελεί αρνητικό σημάδι για την εταιρία στην οποία θέλετε να απασχοληθείτε. Φροντίστε να καταρτιστείτε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ανάλογα με την ειδίκευσή σας. Ένα πολύ γενικό παράδειγμα είναι, αν αναζητείτε εργασία που αφορά εξυπηρέτηση πελατών ή υπαλλήλου γραφείου, και ειδικότερα σε τουριστικά επαγγέλματα, θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσετε την εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

Καλό θα ήταν να ψάχνετε και τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Μία επίσκεψη στους συμβούλους εργασίας του οργανισμού 1-2 φορές το μήνα για να σας ενημερώσουν σχετικά με τα προγράμματα είναι αρκετή. Η πιο δημοφιλής επιδότηση κατάρτισης είναι για σεμινάρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως το ECDL. 

 Τέλος, θα πρέπει να παρακολουθείτε σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενό σας για να μη χάνετε την επαφή με αυτό, αλλά και για λόγους δικτύωσης και για να έχετε κάτι να πείτε αν σας ρωτήσουν σε συνέντευξη τι κάνατε το διάστημα που δεν εργαζόσασταν. Στο διαδίκτυο υπάρχουν ιστοσελίδες που αναρτούν ανακοινώσεις για σεμινάρια:

 paso.gr                          goseminars.gr                      semifind.gr